Teollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten välinen yhteistyö hyödyttää potilaita. Tämän yhteistyön ansiosta on kehitetty lukuisia innovatiivisia lääkkeitä ja muutettu monien sairauksien vaikutusta elämäämme. Takeda on omistautunut kehittämään innovatiivisia lääkkeitä vaikeahoitoisiin sairauksiin erityisesti onkologian, tulehduksellisten suolistosairauksien ja keskushermostosairauksien alueella. Edellisten lisäksi Takeda tekee rokotetutkimusta. Tämän tutkimustoiminnan toteuttaminen edellyttää yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten ja terveydenhuollon organisaatioiden kanssa.

Lääketeollisuus ry:n jäsenenä Takeda Oy on sitoutunut julkistamaan taloudelliset etuudet, jotka koskevat terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtävää yhteistyötä. Tällä varmistetaan toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus. Julkistaminen koskee kaikkia Euroopan lääketeollisuusliittojen kattojärjestön EFPIA:n (European Federation of Pharmaceutical Industries Associations) jäseniä – Suomessa Lääketeollisuus ry:n jäseniä.

Ohessa liitteenä vuoden 2015 etuuksia koskeva yhteenveto (HCP&HCO Julkistamistiedot 2015) ja muistio tietojen keruussa käytetyistä menetelmistä (Menettelytapamuistio 2015).

Menettelytapamuistio on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Takedan toimintatapoja näiden tietojen julkistamisen suhteen ja Takedalla käytössä olevia julkistettujen yhteistyön muotojen määritelmiä.

Kohteena ovat kaikki terveydenhuollon ammattilaiset ja organisaatiot. Suomessa julkistaminen koskee resepti- ja itsehoitolääkkeisiin liittyviä aktiviteetteja.

Merkityksellisimmät julkistamisen piiriin kuuluvat aktiviteettimme ovat:

  • Tapahtumakustannuksiin osallistuminen, noin 397 000 €
  • Palvelu- ja konsulttipalkkiot, noin 127 000 €
  • Tutkimus- ja tuotekehitys, noin 217 000 €

Tarkemmat tiedot löytyvät oheisesta liitetiedostosta.

Julkistettua tietoa ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin mitä avoimuuden tavoitteesta on mainittu EFPIAn ohjeessa, joka koskee lääkeyritysten terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille maksamien taloudellisten etuuksien julkistamista. Tietojen julkistaminen ei tarkoita, että verkkosivuilla kävijöillä olisi yleinen lupa käsitellä edelleen terveydenhuollon ammattilaisia koskevaa tietoa, esimerkiksi verrata tietoja muiden EFPIAn jäsenten verkkosivuilla julkistettuihin tietoihin.

Takeda on pyrkinyt saamaan henkilöiltä suostumuksen etuuksien julkistamiseen terveydenhuollon ammattilaisten nimellä. Tämän vuoksi olemme pystyneet julkistamaan henkilöille maksetuista etuuksista noin 2/3 yksilöidysti, ja loput yhteenvetomuotoisesti. Kaikki terveydenhuollon organisaatioille maksetut taloudelliset etuudet julkistetaan organisaation nimellä. Myös T&K-toimintaan liittyvät etuudet ilmoitetaan yhteenvetomuotoisena kokonaissummana.

Jos terveydenhuollon ammattilaisella tai organisaatiolla on kommentteja tai kysyttävää siitä, miten Takeda on käsitellyt hänen tietojaan, tai kysymyksiä menettelytapamuistiosta, julkistamisen sisällöstä tai Takedalla noudatettavasta yksityisyyden suojasta, hän voi ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen “transparencyfinland@takeda.com”.

Tietojen julkistamiseen liittyvissä kysymyksissä

  • ajalla 31.5.–3.6.2016 ota yhteys lääketieteelliseen johtajaan,
    puh. 040 734 1212 / Klaus Tamminen
  • 6.6.2016 alkaen ota yhteys ulkoiseen viestintään
    puh. 040 515 2268 / Raimo Skottman

pdf-icon  Takeda Oy HCPHCO Julkistamistiedot 2015

pdf-icon  Takeda Oy menettelytapamuistio 2015